Akumulatory, felgi i opony w 24 godziny. Sprawdź naszą ofertę.

brak produktów
Jakość Usług
Konsultanci
    • Leszek
    • akumulatory
Partnerzy
Logowanie
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego akumulatory24.com

Część 1. Słownik pojęć

1. Sprzedawca – Moto Mar sp. z o.o. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP: 554 284 44 58, REGON: 340620558, KRS: 0000334896 z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 185-187, numer telefonu: 523421565, numer faksu: 523421460, e-mail: sklep@akumulatory24.com.

2. Klient – każda osoba dokonująca zamówienia w sklepie internetowym akumulatory24.com.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej.

4. Kontrahent – klient prowadzący działalność gospodarczą lub będący osobą prawną.


Część 2. Jakość naszej oferty

1. Każdy oferowany przez nas produkt jest nowy i nieużywany, objęty ważną gwarancją producencką.

2. Przez nowy produkt rozumiemy towar nie starszy niż 3 lata od daty ich produkcji, przechowywany w idealnych warunkach zgodnie z polską normą PN-C-94300-7:1997P. Brak oznak starzenia opon odpowiednio przechowywanych wynika z specjalnych właściwości gumy wykorzystywanej do produkcji opon. Potwierdza to Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.

3. Asortyment starszy, wyprzedażowy, jest specjalnie oznaczony na sklepie.

4. Każdy z oferowanych przez nas produktów został dopuszczony do użytkowania i posiada wszelkie niezbędne certyfikaty. Każda z oferowanych przez nas opon posiada wyraźnie zaznaczoną homologację dopuszczającą produkt do używania.


Część 3. Koszt wysyłki i cena produktu

1. Dążąc do pełnej klarowności naszej oferty zdecydowaliśmy się nie wliczać kosztu wysyłki w cenę produktu i dlatego podajemy go na karcie produktu oraz przy składaniu zamówienia. Koszt wysyłki nigdy nie przekroczy podanej w tych miejscach kwoty.

2. Cenę prezentujemy w kwotach brutto (zawierają podatek VAT 23%) za pojedynczą sztukę, w polskich złotych. Koszt wysyłki nie jest uwzględniony w cenie produktu i jest podany osobno.

3. Podany na stronie koszt wysyłki dotyczy tylko wysyłek krajowych. Wysyłka produktu za granicę jest możliwa po indywidualnym ustaleniu kosztu przesyłki.


Część 4. Dostępność produktu w magazynie

Dostępność produktu jest zawsze wskazana na stronie produktu, przy jego cenie. Jeżeli posiadamy niewiele sztuk danego produktu, lub jest on trudno dostępny wtedy prosimy o przesłania zapytania poprzez przycisk „Pytanie o dostępność”.


Część 5. Wybór produktu i składanie zamówienia

1. Proces składania zamówienia został w przystępny sposób opisany w osobnym dziale: Składanie zamówienia tutaj wymieniamy tylko najważniejsze elementy.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe:

- przez sklep internetowy akumulatory24.com,
- telefonicznie: 52 342 15 65,
- faksem: 52 342 14 60,
- SMS-em: 696 591 283,
- e-mailowo: sklep@akumulatory24.com,
- za pomocą komunikatora internetowego: Gadu-Gadu 6137570.

Za każdym razem prosimy o przesłanie niezbędnych danych: dokładnej nazwy produktu, ilości, adresu dostawy, telefonu kontaktowego, ceny.

3. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Klienta taryfą.

4. Po złożeniu zamówienia:

a) następuje akceptacja zamówienia przez handlowca, na podany w zamówieniu adres mailowy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca dokonanie zakupu, wraz ze wszystkimi warunkami zamówienia, w przypadku jakiejkolwiek niezgodności prosimy o kontakt na podany w wiadomości numer telefonu,
b) po zaksięgowaniu płatności następuje realizacja zamówienia, chyba że wybrano formę płatności przy dostawie, wtedy zamówienie realizowane jest niezwłocznie,
c) w wypadku wyboru płatności ratalnej zamówienie jest realizowane po uzyskaniu przez Klienta pozytywnej decyzji kredytowej.

6. Wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia przesyłane są w formacie PDF, w celu dokonania zakupu Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu i oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF. Dokonując zakupu Klient godzi się na przesłanie w formie elektronicznych plików PDF: Regulaminu, potwierdzenia złożenia zamówienia, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Sprzedawca zastrzega, że w szczególnych przypadkach może jednostronnie odstąpić od umowy zawartej z Kontrahentem w terminie do 10 dni od jej zawarcia. W takiej sytuacji ulegają zwrotowi wszystkie wykonane świadczenia każdej ze stron.


Część 6. Warunki i formy płatności

1. Udostępniamy następujące sposoby realizacji płatności:

a) płatność gotówkową przy odbiorze towaru od kuriera;
b) płacenie gotówką przy montażu zamówionego towaru;
c) e-płatności (możliwość wykorzystania karty płatniczej do transakcji internetowej – Visa, MasterCard);
d) e-przelewy (czyli wygodne przelewy bankowe z wykorzystaniem wygodnej technologii i dostępu do bankowości elektronicznej);
e) wykonanie przelewu tradycyjnego;
f) opłacenie zamówienia kartą płatniczą w terminalu, w siedzibie Sprzedawcy;
g) ratalnie.

2. Cena towaru pozostaje taka sama bez względu na wybraną formę płatności.

3. W wypadku wybrania formy płatności przelewem tradycyjnym prosimy o dokonanie płatności w najkrótszym możliwym czasie. Z uwagi na stale zmieniające się ceny, jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia nie będziemy mieli zaksięgowanych środków na naszym koncie bankowym, możemy nie mieć możliwości zrealizowania zamówienia i możliwe, że odstąpimy od umowy.


Część 7. Sposób i czas dostawy

1. Wszystkie oferowane przez nas produkty są wysyłane w taki sposób, aby możliwa była ocena ich stanu jakościowego przed odebraniem przesyłki od firmy kurierskiej.

2. Jeżeli Państwa zdaniem produkt dotarł do Państwa uszkodzony, zalecamy spisanie przy kurierze tzw. „protokołu uszkodzenia towaru”, w którym prosimy o wskazanie powodu reklamacji. Ważne jest, aby przesyłka nie została odebrana od kuriera. Zamówiony produkt wróci do nas i skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszych kroków. Jeżeli pracownik firmy kurierskiej odmówi spisania protokołu, prosimy o spisanie jego danych osobowych i kontakt z odpowiedzialnym za Państwa zamówienie opiekunem.

3. Za moment wydania towaru kupującemu uznaje się, zgodnie z art. 544 Kodeksu cywilnego, moment przekazania towaru firmie kurierskiej.

4. Czas dostawy jest zawsze precyzyjnie podany na stronie produktu. Naszym standardem są 2 dni robocze, a te mogą się przeciągnąć o 1-2 dni w czasie trwania sezonu wymiany opon. Jest to spowodowane dużym obciążeniem firm kurierskich w tym okresie.

5. Przesyłki zazwyczaj dostarczane są w godzinach 9:00 – 16:00, w dni robocze. Kurier jest zobowiązany do skontaktowania się z Klientem w dniu dostawy i ustalenie szczegółów. Kurier ma również obowiązek próbować dostarczyć przesyłkę następnego dnia roboczego, jeżeli wcześniej się to nie powiodło.


Część 8. Zamówienie akumulatora

1. Przy zakupie akumulatora doliczana jest kaucja w wysokości 30 zł. Kaucja nie jest ujęta w cenie produktu. Kaucja nie jest pobierana w wypadku zdania starego akumulatora, zarówno przy zakupie na odległość jak i siedzibie firmy, jak również gdy akumulator przeznaczony jest do dalszej odsprzedaży, co jest potwierdzone stosownym oświadczeniem.

2. Jeżeli posiadacie Państwo pisemne oświadczenie, że w serwisie wymiany opon, stacji kontroli pojazdów lub podobnej firmie z uprawnieniami zdaliście Państwo stary akumulator, to pobrana kaucja jest Państwu niezwłocznie zwracana na podane konto bankowe.

3. Oświadczenie w wersji papierowej, faksem lub jako zeskanowany załącznik (w e-mailu wysłanym na adres Akumulatory@akumulatory24.com) w 30 dni od zakupu musi dotrzeć do Sprzedawcy i powinno zawierać: opis, czego ono dotyczy, imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która zakupiła u Sprzedawcy nowy produkt, datę zdania starego akumulatora, podpis osoby przyjmującej zużyty sprzęt oraz pieczątkę firmową i numer telefonu do firmy potwierdzającej tę informację. Do tego oświadczenia prosimy dołączyć niezbędną kopię dowodu zakupu, która potwierdza, że wcześniej w naszej firmie zostaliście Państwo obciążeni dodatkową opłatą.


Część 9. Wymiana lub zwrot zakupionego produktu

1. Konsument może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu rozpoczyna się od odebrania przesyłki od firmy kurierskiej przez Klienta.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie, na przykład w postaci formularza dołączonego do zamówienia i zamieszczonego na końcu Regulaminu. Oświadczenie powinno być wysłane na adres siedziby Sprzedawcy, adres e-mailowy: bok@akumulatory24.com

3. Po otrzymaniu oświadczenia i otrzymaniu zwrotu produktu dokonujemy zwrotu całości płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, lub na życzenie przelewem na wskazane konto.

4. Zwrot produktu odbywa się na koszt Konsumenta. Koszt wysyłki pary opon za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi około 20-30 zł (w zależności od firmy), koszt wysyłki akumulatora to 30-50 zł w zależności od wagi akumulatora. Akumulatory nie mogą być przesyłane za pomocą zwykłej firmy kurierskiej. W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: akumulatory@akumulatory24.com

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Zgodnie z art. 34 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014r. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikającą z korzystania z niego ponad przetestowanie jego funkcjonalności i dokładnie zapoznanie się z produktem.

7. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach Części 9 punkty 1-6 niniejszego Regulaminu.


Część 10. Warunki reklamacji i czas gwarancji

1. Szczegółowe informacje dotyczące Gwarancji znajdują się na karcie produktu oraz osobnej podstronie.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, lub za pomocą poczty e-mail: bok@akumulatory24.com. Wyznaczony pracownik wskaże Państwu drogę dalszego postępowania, która jest różna dla różnych produktów.

3. Przy składaniu reklamacji zalecamy podanie danych kontaktowych Klienta, jak również szczegółowe opisanie powodu reklamacji a także roszczeń wobec Sprzedawcy. Załączenie kopii dokumentu sprzedaży znacznie ułatwia całą procedurę.

4. Klient może skorzystać z możliwości przesłanie reklamowanego produktu za pośrednictwem Sprzedającego. Prosimy wtedy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: bok@akumulatory24.com

5. Na rozpatrzenie reklamacji jest standardowo 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Sprzedawcy.


Część 11. Potwierdzenie zakupu

1. Po zakończeniu każdej transakcji kupującemu wystawiana jest faktura VAT.

2. Fakturę wystawiamy w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od dat sprzedaży. W większości przypadków faktura wystawiana jest w ciągu 7 dni od dnia sprzedaży. Na każdej fakturze widnieje data wystawienia oraz data sprzedaży produktu.

3. Dokument sprzedaży nie musi być opatrzony podpisem lub pieczęcią Sprzedawcy, dlatego faktury wysyłane są w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail. W wypadku jego braku lub na specjalnie życzenie wysyłamy faktury na papierze, pocztą tradycyjną.


Część 12. Ochrona danych osobowych

Do realizacji zamówienia prosimy o dobrowolne podanie przez Państwa danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych macie Państwo możliwość wglądu do swoich danych jak i ich edycji bądź usunięcia.


Formularz odstąpienia od umowy

Data publikacji: 24.12.2014r.

Archiwalna wersja regulaminu

W ofercie
Producenci - akumulatory: Producenci - opony:
 
Moto Mar Sp. z o.o.
ul. Fordońska 185-187
85-766 Bydgoszcz
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000334896
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
NIP: 554-284-44-58
REGON: 340620558
tel. +48 52 342 14 58
fax +48 52 342 14 60
Lista banków
© Copyright Moto Mar Sp. z o.o. 2011, Wszelkie prawa zastrzeżone